Wat betekent flexibeler onderwijs voor jouw OER?

Flexibel onderwijs is onvermijdelijk. Zeker in de huidige tijd en dit heeft invloed op de onderwijslogistiek. Maar wat dat precies betekent, is de vraag die de Vrije Universiteit (VU) graag wilde beantwoorden. De Amsterdamse universiteit heeft daarom samen met Het Versnellingsplan onderzoek gedaan naar de impact op de logistiek binnen onderwijsinstellingen dankzij flexibilisering via studentroutes.

Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT Zone Flexibilisering
Bron: Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT Zone Flexibilisering

Uit de bevindingen blijkt dat meer flexibiliteit bij de opzet en ontwikkeling van de Onderwijs en Examenregeling (OER) gewenst is. In dit onderzoek is flexibel onderwijs verdeeld over vier studentroutes. Wat ons betreft, vraagt elke route om zijn eigen aanpak van het OER proces.

(1) Eigen tempo

Hierbij blijft de student binnen één instelling en één opleiding. Wel kan de student kiezen om te versnellen of te vertragen, zodat de opleiding in eigen tempo voltooid kan worden.

De OER zal daarom periodiek bijgewerkt moeten worden, waarbij recente beslissingen opgenomen kunnen worden over tijdsbesteding en vervanging van cursussen. Voor de student is het belangrijk dat deze aanpassingen tijdens de studie helder gecommuniceerd worden en makkelijk te vinden zijn. Het is daarom wenselijk dat de OER online gepubliceerd wordt en ook op mobiel leesbaar is.

(2) Buiten de gebaande paden

Hierbij heeft de student de mogelijkheid om een deel van zijn studieprogramma te volgen aan een andere opleiding, faculteit of instelling.

Voor de OER is het belangrijk dat het document makkelijk te delen is tijdens het schrijfproces. Er zal immers samengewerkt moeten worden met andere opleidingen, faculteiten en zelfs andere instellingen. Samenwerken zal dus beter gaan als meerdere mensen tegelijkertijd aan dezelfde OER kunnen werken vanuit één systeem. Hierbij is ook een centraal archief wenselijk waarin elke OER terug te vinden is.

(3) Mijn diploma

Hierbij heeft de student de vrijheid om volledig zijn eigen studieprogramma samen te stellen.

Dit heeft grote implicaties voor de OER, aangezien die niet per opleiding moet worden opgesteld, maar per inhoudelijke module. Voor een consistente opstelling van de OER  is het handig om te werken met een vast en een bewerkbaar gedeelte. Hierbij wordt het algemene stuk van de OER opgesteld in een vast deel met een template. Vervolgens kunnen in het bewerkbare deel dan de inhoudelijke modules geschreven worden door verschillende opleidingen en faculteiten.

(4) Modulair studeren

Hierbij schrijft de student zich in per module en niet voor een volledig studieprogramma.

De OER zal dan op module niveau moeten worden vastgesteld. Een duidelijk schrijfproces met heldere stappen en deadlines voor ieder document zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt en aanvullingen op de OERen tijdig worden opgesteld. 

De vier studentroutes van flexibel onderwijs (Bron: Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT Zone Flexibilisering)
De vier studentroutes van flexibel onderwijs
(Bron: Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT Zone Flexibilisering)

Deze routes bieden studenten de mogelijkheid om hun studieprogramma aan te passen naar hun eigen agenda, interesses en voorkeuren. De impact hiervan op de onderwijslogistiek is daarom aanzienlijk. Voor de OER vraagt dit onder andere om een duidelijk schrijfproces, een consistente opstelling van documenten en een centraal archief dat ook online te vinden is. Samen met Hogeschool Inholland hebben wij nog meer tips op een rijtje gezet zodat jij in 9 stappen een betere OER kan schrijven.

Onze software OER Write kan je helpen met het flexibel inrichten van jouw OER proces. Daarmee zorg je ervoor dat jouw instelling de OER slimmer gaat ontwerpen, structureren, schrijven, valideren en publiceren. Ontdek de mogelijkheden van OER Write tijdens een interactieve workshop samen met jouw collega’s.

Bron: Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT Zone Flexibilisering, Menno Scheers en Tim Pinchetti (Vrije Universiteit)